Posted on

请读雷洋散文:《春日小记》

2016-05-15 雷洋


忽见楼下枝叶渐发,是春色徐来矣。天转暖,日增长。倦怠略减,睡意尽失。余自返京,已有月余,犹念去岁种种,难以忘怀。悲喜参半,起伏无定,人生之事,如此而已。有云,人生一世,草木一秋。人生于世间,经生老病死,历夫妻儿孙,如草木仅一轮。每想及此,直叹人不如草木也。

草木所以能轮回者,冬藏春出,避寒就煦,循规蹈矩,年复一年,此人所不能也。而人生天地之间,如箭在弦上,发乎动,而止乎静,曾不能以一瞬。所幸人生有寥寥乐趣,比及草木之平淡,足矣。

近日眠中,多梦还乡,犹轩开风入,不能自已。京城浮沉,将近十载,已不得春归故里久矣。不复相见故乡之花开花谢,山头枇杷亦空挂空落。家中长辈,相见甚少,天伦之乐,俨然奢侈至极。每相见,则隔一岁,银发如针,有刺心之痛。儿时同伴,手足兄弟,亦是天涯之远,鲜有聚。唯塘中鱼虾应当独乐,舍我之垂钓,无性命之虞矣。所谓背井离乡,是言我也。尝思忖,独罪中国地域之广博欤?

家兄有女,名梓蓝,初见尚襁褓,复见则行走畅快,言语通达,亦顽亦慧,酷似我兄。见兄嫂之劳累,便思父母之不易。又有云,儿女成,则父母衰矣。今再读之,不觉戚戚然。然人不能违天意,所能为者,唯有惜时守情,尽儿之本分耳。

叙此,不觉心驰神往,情景尽浮现矣。父沽酒而歌唱,母愠颜而责骂,此乃家中之温情;三月檐雨寒,杏白桃花红,此乃故乡之春色。顿觉虚度光阴,辜负山河,遂拟月余之后,趁四、五月韶华,从故里一行,活抓一条春光大尾巴。因此一记。

雷洋简介

雷洋,湖南常德人。中国人民大学环境学院2009级硕士研究生,生前在中国循环经济协会工作。

曾参与多个工业园规划,生态文明规划,污染物处理规划和循环经 济规划的编制工作,在环境保护期刊《环境保护》、《环境科学》、《环境工程》上面都发表过论文。

5月7日晚,雷洋从家出门去机场接从湖南赶来看孩子的亲属,再未回家。年29岁。